Formularul de mai jos il puteti completa pentru redactarea contractului de prestari servicii intre firma ADAD Company 365 SRL si firma dumneavoastra.
Serviciul oferit in baza contractului de mai jos se refera la realizarea unui website.

Dupa completarea formularului, o sa primiti automat pe adresa de e-mail contractul de prestari servicii cu datele completate de dumneavoastra. Daca nu detineti o adresa de e-mail va rog sa ne contactati la numarul de telefon: 0745264252


Va rugam sa completati datele dumneavoastra, si sa cititi termeni si conditiile contractului.
Data semnarii contractului o puteti completa la ultimul camp ( Recomandat data de astazi )
Contractul o data primit pe e-mail il puteti imprima si semna.
Daca sunteti de'acord sa bifati casuta "Am luat la cunostinta si sunt de'acrod cu termeni si conditiile contractului".
Completati formularul anti SPAM si apasati butonul "Trimite acum contractul" .

  Termeni si conditiile contractului:

  Art. 1. Părţile contractante

  1.1 ADAD Design SRL, cu sediul in România, loc. Pitesti, str. Carpati nr.7, identificată prin cod unic de înregistrare 46613984, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J3/2136/08.08.2022, reprezentata prin Dragoescu Alin denumit în prezentul contract „furnizor” , pe de o parte şi

  1.2 Firma ..., cu sediul în Adresa..., judetul..., identificat(ă) prin cod unic de inregistrare..., înmatriculat(ă) la Registrul Comerţului sub nr. j..., reprezentat(ă) prin Reprezentant denumit(ă) în prezentul contract „client”, pe de altă parte.

  Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre PRESTATORUL in favoarea BENEFICIARULUI urmatoarele servicii:
  - SEO si administrare / Lunar
  Vezi detalii despre Serviciile noastre de Mentenanta, Administrare si SEO

  2.2 Prezentarea serviciilor , numarul de repetari precum si timpul de executare se vor afla in Anexa Detalii de Servicii a acestui contract .

  III. DURATA CONTRACTULUI

  3.1. PRESTATORUL va realiza serviciile prevazute la pct. 2.1 incepand cu data primirii fondurilor in contul companiei ADAD Design prin efectuarea Platii lunare a acestui contract si primirea contractului semnat si stampilat impreuna cu dovada platii (printscreen , poza chitanta etc) la adresa de email a Agentiei webdesign-profesional.com: office@webdesign-profesional.com .

  3.2. Plata o va reprezenta suma in RON completata mai sus si se va plati lunar. Suma reprezinta reprezinta urmatoarele servicii :
  - SEO si administrare / Lunar
  Vezi detalii despre Serviciile noastre de Mentenanta, Administrare si SEO

  3.3. Fiecare serviciu prestart are o durata maxima de executare dupa cum este prevazut in Anexa Detalii Servicii a contractului.

  3.4 Fiecare serviciu prestart se va repeta/executa conform numarului de repetari/executarii mentionat in Anexa Detalii Servicii a contractului.

  3.5 Echipa Webdesign-profesional care apartine de SC ADAD Design SRL , va incepe lucrarile pentru acest contract incepand cu data primirii in contul ADAD Design a platii , primirea dovezii platii si a contractului semnat si stampilat pe toate paginile conform punctului 3.1.

  3.6 Durata acestui contract este pe o perioada nedeterminata incepand cu data efectuarii Platii lunare , cu data scadenta in ziua a 15 a fiecarei luni a anului .

  IV. PRETUL CONTRACTULUI

  4.1. Pretul lunar al contractului este cel completat in formular si se va achita dupa cum urmeaza :
  a) la data de 15 a fiecarei luni

  4.2. Pretul se va plati in contul nr. IBAN : RO90BRDE030SV17018650300 deschis la BRD BRANCOVEANU

  4.3. Odata cu efectuarea Platii lunare , BENEFICIARUL va trimite la adresa de email al agentiei Webdesign-profesional contact@Webdesign-profesional.ro dovada platii.

  V. OBLIGATIILE PARTILOR

  5.1. PRESTATORUL se obliga:
  a) sa presteze servicile mentionate la punctual 2.1
  b) sa informeze BENEFICIARUL despre orice detalii necesare pentru executarea serviciilor
  c) sa execute serviciile mentionate la punctual 2.1 in timpul estimat pentru fiecare serviciu conform conditiilor de executare din Anexa Detalii Servicii a acestui contract.

  5.2. Obligatiile BENEFICIARULUI sunt urmatoarele:

  a) sa achite taxa pentru servicii la data stabilita catre PRESTATOR conform punctul 4 .
  b) sa furnizeze toate materialele si detaliile PRESTATORULUI pentru indeplinirea serviciilor
  c) sa aibe o conduita decenta si modesta pe toata perioada executarii serviciilor de catre PRESTATOR
  d) sa fie disponibil PRESTATORULUI pentru evaluarea produsului in diferite faze.
  e) sa isi exprime in scris nemultumirea despre avansul proiectelor pentru corectarea dupa cum este mentionat in descrierea serviciilor conform conditiilor de executare in Anexa Detalii Servicii.

  VI. RASPUNDEREA PARTILOR

  6.1. In caz de neexecutare a serviciilor din motiv ca BENEFICIARUL nu mai doreste continuarea contractului in faza incipienta(3-7 zile) , PRESTATORUL va retine Avansul pentru serviciile prestate pana in acel moment, punand la dispozitia BENEFICIARULUI produsele pana in acea faza.

  6.2. Daca la sfarsitul executarii servicilor BENEFICIARUL nu este multumit de produsul final desi pe toata perioada executarii servicilor nu si-a exprimat nemultumirea in scris in acest timp si va dorii sa i se returneze fondurile si nu va accepta produsul , PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a retine toate fondurile paltite de BENEFICIAR fara a avea vreo obligatie materiala sau morala fata de BENEFICIAR cu exceptia punerii la dispozitia BENEFICIARULUI produsul final daca doreste sa il accepte .

  6.3. Odata ce receptia a fost facuta in urmatorii termeni :
  -Produsul a fost modificat conform numarului de modificari Anexa Detalii Servicii
  -A fost executat la timp conform timpului de executare mentionat in Anexa Detalii Servicii
  -Produsul a fost finalizat cu sau fara ajutorul BENEFICIARULUI conform criteriilor Anexa Detalii Servicii
  Agentia Webdesign-profesional care este reprezentata de SC ADAD Design SRL , va preda produsul final si asftel nu va mai avea nici o obligatie materiala sau morala fata de BENEFICIAR

  6.4. PRESTATORUL nu isi asuma nici o raspundere pentru nemultumirea BENEFICIARULUI daca acesta nu a contribuit cu materialele sau informatiile necesare , chiar si in urma modificarilor conform nr modificari din Anexa Detalii Servicii . PRESTATORUL va depunde tot efortul pentru furnizarea serviciilor mentionate la punctual 2, iar produsul final va fi livrat conform comunicarii cu BENEFICIARUL , daca BENEFICIARUL nu va accepta produsul final , PRESTATORUL nu va mai avea nici o obligatie materiala sau morala fata de BENEFICIAR deoarece se considera ABUZ CONTRACTUAL si asadar PRESTATORUL poate sa termine unilateral contractul de colaborare punand la dispozitia BENEFICIARULUI produsul in acea faza.

  6.5. Acest contract nu poate fi terminat unilateral decat in cazul mentionat la punctual 6.5 iar daca BENEFICIARUL doreste sa termine contractul va trebuii sa aduca argumente solide , dovezi pentru ca acesta actiune sa aibe loc.

  6.6. Daca BENEFICIARUL nu achita taxa pentru servicii conform punctului 4 , pentru orice intarziere se aplica o taxa de 10% pentru fiecare zi de intarziere.

  VII. FORTA MAJORA

  7.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

  7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 12, ore producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

  7.3. Daca in termen de 12 ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, avand in vedere si respectarea punctului 4.4.

  VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

  8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
  prezentului contract sau la adresele de email :
  a)SC ADAD Design SRL

  Email:contact@webdesign-profesional.com
  Whatsapp(Suport tehnic) :0745264252
  Whatsapp(Administratie):0745264252

  b) Email: Datele completate in formular
  Whatsapp: Datele completate in formular

  8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

  8.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

  8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

  IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

  9.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

  9,2 In cazul in care neintelegerile nu se vor solution pe cale amiabila partile se vor adresa organelor competente a Tribunalului Deva .

  X. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

  10.1 BENEFICIARUL si PRESTATORUL promit sa nu dezvaluie nicio informatie confidentiala despre afaceri, secrete comerciale, tehnologie comerciala, marketing financiar nimanui in orice moment in timpul prezentului acord si in termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, sau informatiile sau datele promotionale ale oricarei parti. , sau Termenii acestui acord, cu exceptia cazului in care este cerut de lege sau de o hotarare judecatoreasca. Niciuna dintre parti nu va utiliza informatiile confidentiale ale celeilalte parti in alt scop decat indeplinirea obligatiilor din prezentul acord.

  10.2 BENEFICIARUL se angajeaza sa nu modifice in totalitate sau partial materialele PRESTATORULUI. Aceste materiale se refera la adaugarea unui site web, la crearea unui site web separat sau la acordarea unei licente unui site web terta parte sau la reducerea designului si functionarii site-ului web fara acordul prealabil scris al PRESTATORULUI.

  10.3 Informatiile furnizate de utilizator, fie ca sunt informatii clare sau informatii specifice, sunt supuse regulilor de confidentialitate.

  10.4 PRESTATORULUI nu poate garanta ca mesajul trimis BENEFICIARULUI va fi primit in forma originala sau ca mesajul va ramane confidential in timpul transmiterii.

  10.5 Vizitati si cititi cu atentie pagina cu politica de confidentialitate aplicabila vizitatorilor acestui site web cat si termenii si conditiile si detaliile de executare a proiectelor de pe site-ul Agentiei Webdesign-profesional www.Webdesign-profesional.ro .

  10.6 Daca site-ul web este gazduit pe un alt server decat PRESTATORULUI, PRESTATORUL va accesa datele FTP, MSQL sau cPanel cu acordul scris al BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL promite sa modifice imediat datele de acces ale FTP, MSQL, cPanel, email sau alte servicii pe care PRESTATORUL are dreptul sa le acceseze cu permisiunea scrisa a beneficiarului.

  10.7 Colectarea si utilizarea datelor prin site-uri web (inclusiv magazine online) este responsabilitatea BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL este persoana care manipuleaza datele colectate prin intermediul propriului site.

  XI. CLAUZE FINALE

  11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional sau Anexa incheiata intre partile contractante.

  11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

  11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare, din care 2 sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina si o ANEXA DETALII SERVICII in numar de 2 exemplare, din care 2 sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina.

  11.5 SC ADAD Design SRL va folosii numele companiei BEEFICIARULUI sau site-ului BENEFICIARULUI care va fi implicat in acest contract pentru propriul portofoliu si marketing.

  11.6 Prezentul Contract nu poate sa fie cesionat .

  Prezentul contract s-a incheiat astazi, ( data de astazi ) , in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, toate avand valoare de original si intra in vigoare imediat. Contractele au fost transmite la adresa de e-mail specificata!