Formularul de mai jos il puteti completa pentru redactarea contractului de prestari servicii intre firma ADAD Company 365 SRL si firma dumneavoastra.
Serviciul oferit in baza contractului de mai jos se refera la integrarea moduluilui GDPR pe site-ul dumneavoastra.
Acest modul va afisa un mesaj pe site-ul dumneavoastra.
Atunci cand persoana intra pe un anumit web site, acesta trebuie sa știe ce date lasă in urma lui si care sunt drepturile acestuia cu privire la politica de confidențialitate.

Dupa completarea formularului, o sa primiti automat pe adresa de e-mail contractul de prestari servicii cu datele completate de dumneavoastra. Daca nu detineti o adresa de e-mail va rog sa ne contactati la numarul de telefon: 0745264252


Va rugam sa completati datele dumneavoastra, si sa cititi termeni si conditiile contractului.
Daca sunteti de'acord sa bifati casuta "Am luat la cunostinta si sunt de'acrod cu termeni si conditiile contractului".
Completati formularul anti SPAM si apasati butonul "Trimite acum contractul" .

  Termeni si conditiile contractului:

  I. Părţile contractante

  1.1 ADAD Design, cu sediul in România, loc. Pitesti, str. Carpati nr.7, identificată prin cod unic de înregistrare 46613984, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J3/2136/08.08.2022, reprezentata prin Dragoescu Alin denumit în prezentul contract „furnizor” , pe de o parte şi

  1.2 Firma ..., cu sediul în Adresa..., judetul..., identificat(ă) prin cod unic de inregistrare..., înmatriculat(ă) la Registrul Comerţului sub nr. j..., reprezentat(ă) prin Reprezentant denumit(ă) în prezentul contract „client”, pe de altă parte.

  II. Obiectul şi preţul contractului

  2.1 Obiectul contractului îl reprezintă redactarea si afisarea pe toate paginile site-ului a unui mesaj cat mai explicit despre politica de confidentialitate.

  2.2 Preţul contractului este echivalentul in lei a 200 RON

  III. Durata contractului

  3.1 Contractul se încheie pe o perioada nelimitata! O data ce furnizorul finalizeaza serivicul, acesta va fi prezent pe website-ul clientului nelimitat!

  3.2. Mesajul informativ poate fi afectat numai din alte cauze alte clientului, cum ar fi: schimbarea unei teme, adaugarea unui scrip java incompatibil, actualizarea incorecta a unor module, etc...

  IV. Executarea contractului

  4.1 Executarea contractului începe la data de cand se stabileste de conun acord. Factura va fi transmisa de furnizor clientului pe e-mailul indicat de acesta dupa finalizarea prestatiei.

  V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

  5.1 Drepturile şi obligaţiile clientului

  Clientul se obligă:

  Sa ne ofere acces la pachetl de gazduire al site-ului sau daca acesta este construit pe Wordpress, sa ne ofere acces in panoul de administrare

  Clientul are dreptul:

  de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna funcţionare a site-ului şi care ţin de adaugarea mesajului adaugat pe website!

   

  De a opri prestatia serviciului inainte ca aceasta sa fien finalizata

   

  5.2 Drepturile şi obligaţiile furnizorului

  Furnizorul se obligă:

  • Redacteze pagina "Politica si confidentialitate" .

  • Sa explice cat mai clar ce inseamna GDPR.

  • Sa explice cat mai clar cum sunt protejate informatiile vizitatorului.

  • Afișare pop up pe toate paginile site-ului unde de secere acordul pentru politica de confidențialitate.

  • Utilizatorul sa poata avea posibilitatea de a inchide fereastra

  • Utilizatorul trebuie sa aibe posibilitatea de a citi mai multe informatii daca doreste.

  • Sa nu furnizeze la nici o alta persoana informatiile primite pentru accesul la panoul de administrare al clientului.

  • Nu salveaza in nici o alta locatie datele furnizate de client.

  • Sa nu schimbe parola de la contul de administrare sau contul de cPanel al acestuia.

  • Sa nu afecteze sub nici o forma buna functionare al website-ului si starea prezenta.

  • Sa informeze clientul despre finalizarea prestatiei.

  • Se asigura un audit de conformitate pe site-ul: https://2gdpr.com/ .

  Furnizorul are dreptul:

  De a suspenda prestarea serviciului în cazul in care apar neintelegeri

  VI. Clauze de încetare a contractului

  6.1 Prezentul contract încetează de drept în cazul în care una din părţi:

  nu îşi execută una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract la punctul 5

  este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare administrativa sau judiciara (insolventa)

  VII. Clauza penală

  În cazul în care furmizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi la îndeplineşte în mod necorespunzător se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese în valoare de pana la 100% din valoarea prestatiei.

  În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi la îndeplineşte în mod necorespunzător se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese în valoare de pana la maxim 50% din valoarea contractului

  VIII. Cazuri de neraspundere si de forţa majoră

  Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege

  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilate părţi, în termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui

  IX. Comunicarea actelor

  Orice comunicari sau notificari efectuate de parti in baza prezentului contract se vor face dupa cum urmeaza:

  Pentru furnizor:

  -la adresa(ele) de e-mail –

  Pentru beneficiar:

  -la adresa de e-mail indicata la desciderea discutiei

  X. Dispoziţii finale

  10.1 Clientul poate renunţa la serviciile furnizorului în orice moment fara a primi inapoi sumele achitate in avans până la expirarea contractului.

  10.2 Orice neînţelegeri rezultând din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente. Anexa 1 face parte din prezentul contract. Orice alte anexe întocmite ulterior vor deveni parte a prezentului contract.